Keadilan Syariat Islam - Ustadz Khalid Basalamah

(Ambiguistis) - Banyak sekalig kisah tentang bagaimana Islam memimpin dunia. Salah satu prestasi generasi emas Islam ditunjukkan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Kepemimpinan kala itu sangat baik dan berkahnya suatu negeri memberikan kesejahteraan dari atas hingga bawah. Tidak ada yang tersakiti dan merasa dizalimi melainkan merasakan berkah.

Pernah suatu ketika, Umar bin 'Abdul 'Aziz kedatangan tamu dari Samro', sekarang wilayah Rusia. Tamu tersebut melaporkan bahwa Kutaibah bin Muslim menyerang wilayahnya tanpa ada pemberitahuan. Padahal seharusnya diawali dengan tawaran untuk masuk Islam. Lalu jika tidak mau masuk Islam maka bajar jizyah kepada kholifah. Baru jika menolak maka diperangi. 

Tanpa melihat jabatan antara Kutaibah dengan tamu tersebut, maka keadilan pun ditegakkan oleh kholifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Akhirnya Kutaibah pun diminta untuk menarik semua pasukan lalu melakukan prosedur yang semestinya. Melihat betapa adilnya Islam, lalu semua penduduk wilayah tersebut justru menyatakan diri masuk Islam.

Tag : Ilmiah
Back To Top