Penyesalan Orang Kafir Dalam Kubur - Ustadz Oemar Mita

(Ambiguistis) - Penyesalan orang kafir dalam kubur adalah sekedar angan seumpama dan seandainya. Mereka ingin rasanya kembali ke dunia lalu mengikuti ajaran Islam. Orang-orang zalim ini dulunya menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Rosulullah. Penyesalan itu akan mulai mereka rapati saat di dalam kubur.


Semisalkan seorang berilmu tapi tidak mengikuti petunjuk Rosulullah maka tiadalah berguna ilmu itu. Ketika ia merasa sudah mengikuti petunjuk Nabi, maka itu pun akan ditimbang pula. Apakah ia ikhlas atau tidak dalam mengikuti petunjuk Rosulullah.

Anas bin Malik menyampaikan perkataan Rosulullah shollallaahu 'alayhi wa sallam, sesungguhnya ilmu dalam kehidupan ibarat darah dan daging. Dan itulah yang akan ditanya oleh Allah pertama kali sebelum Allah bertanya tentang semua ibadah kita.

Allah akan menanyakan perihal ilmu kita. Dan sungguh tiadalah ilmu itu melainkan perkataan Allah yakni Al Quran dan perkataan Rosulullah yakni hadits.

Tag : Ilmiah
Back To Top