Saat Akan Sujud Sholat, Boleh Lutut Dulu Atau Tangan Dulu - Ust Khalid Basalamah

(Ambiguistis) - Sholat merupakan salah satu ibadah mahdhoh (khusus) sehingga semua tata caranya juga diatur secara spesifik. Mulai dari takbirotul ihrom hingga salam, semuanya merupakan satu rangkaian ibadah yang tidak boleh menyelisihi Al Quran dan Sunnah. Maka dari itu, setiap gerakan dan bacaannya tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ada pun untuk menafsirkan setiap ayat dan hadits yang berkaitan dengan sholat, memang terdapat beberapa pendapat. Namun tetap saja pendapat-pendapat tersebut tidak boleh menyimpang dari koridor yang ada.

Salah satu gerakan sholat yang terdapat perbedaan pendapat didalamnya adalah saat akan sujud. Ada 'ulama yang menafsirkan bahwa ketika akan sujud yang menyentuh tempat sujud adalah lutut dan ada pula yang berpendapat bahwa yang menyentuh adalah telapak tangan. Ditinjau dari dalil yang dibawa oleh kedua pendapat, maka sebenarnya keduanya dibenarkan.

Oleh karena itu, tidak etis rasanya ketika hanya berbeda gerakan sholat dalam ranah khilafiyah dijadikan dasar untuk saling mengolok. Perbanyak kembali kajian seputar ini dan perdalam kembali khasanah keislaman agar semakin berilmu. Simak penjabaran ustadz Khalis Basalamah berikut ini:

Tag : Ilmiah
Back To Top